<var id="ft5n5"></var>
<cite id="ft5n5"></cite>
<var id="ft5n5"></var>
<var id="ft5n5"></var><var id="ft5n5"><video id="ft5n5"><thead id="ft5n5"></thead></video></var>
<cite id="ft5n5"><video id="ft5n5"></video></cite>
 91中考网 > 高考 > 高考分数线 > 大学分数线 > 正文

重庆大学城市科技学院2013年分省分专业录取分数线

重庆大学城市科技学院2013年各省各专业录取分数线

生源地 科类(录取批次) 专业 平均分 最高分 控线 录取线差
安徽 理(3) 电气工程及其自动化 413 415 387 26
安徽 理(3) 风景园林 415 415 387 28
安徽 理(3) 建筑电气与智能化 414 414 387 27
安徽 理(3) 电子信息工程 415 416 387 28
安徽 理(3) 机械电子工程 416 416 387 29
安徽 理(3) 物联网工程 418 423 387 31
安徽 理(3) 土木工程 418 419 387 31
安徽 理(3) 建筑学 420 421 387 33
安徽 理(3) 工程造价 419 420 387 32
安徽 理(3) 会计学 420 420 387 33
安徽 文(3) 会计学 491 492 458 33
安徽 文(3) 工程造价 494 495 458 36
安徽 文(3) 工程管理 496 496 458 38
北京 理(3) 工程造价 475 475 475 0
北京 文(3) 资产评估 462 462 454 8
福建 理(2) 软件工程 409 409 401 8
福建 理(2) 工程管理 405 405 401 4
福建 理(2) 工程造价 409 421 401 8
福建 理(2) 电气工程及其自动化 410 414 401 9
福建 理(2) 人力资源管理 416 430 401 15
福建 理(2) 会计学 414 430 401 13
福建 理(2) 土木工程 417 433 401 16
福建 理(2) 建筑学 418 437 401 17
福建 理(2) 机械电子工程 423 428 401 22
福建 理(2) 工商管理 426 443 401 25
福建 理(2) 风景园林 429 429 401 28
福建 文(2) 国际经济与贸易 448 448 431 17
福建 文(2) 工程管理 451 451 431 20
福建 文(2) 工程造价 457 471 431 26
福建 文(2) 会计学 457 466 431 26
甘肃 理(3) 工程造价 408 423 345 63
甘肃 理(3) 软件工程 407 407 345 62
甘肃 理(3) 资产评估 397 397 345 52
甘肃 理(3) 电子信息工程 394 401 345 49
甘肃 理(3) 给排水科学与工程 392 420 345 47
甘肃 理(3) 工程管理 390 395 345 45
甘肃 理(3) 建筑学 389 434 345 44
甘肃 理(3) 建筑电气与智能化 386 392 345 41
甘肃 理(3) 工商管理 386 386 345 41
甘肃 理(3) 会计学 386 393 345 41
甘肃 理(3) 网络与新媒体 386 386 345 41
甘肃 理(3) 电气工程及其自动化 383 393 345 38
甘肃 理(3) 土木工程 383 405 345 38
甘肃 理(3) 风景园林 378 385 345 33
甘肃 理(3) 国际经济与贸易 376 376 345 31
甘肃 理(3) 机械电子工程 376 410 345 31
甘肃 理(3) 建筑环境与能源应用工程 370 392 345 25
甘肃 理(3) 广告学 368 368 345 23
甘肃 理(3) 人力资源管理 366 366 345 21
甘肃 文(3) 广告学 402 403 400 2
甘肃 文(3) 法学 409 409 400 9
甘肃 文(3) 资产评估 408 414 400 8
甘肃 文(3) 网络与新媒体 408 411 400 8
甘肃 文(3) 英语 407 408 400 7
甘肃 文(3) 国际经济与贸易 406 406 400 6
甘肃 文(3) 工商管理 405 406 400 5
甘肃 文(3) 市场营销 402 402 400 2
甘肃 文(3) 人力资源管理 416 416 400 16
甘肃 文(3) 工程管理 423 423 400 23
甘肃 文(3) 会计学 427 446 400 27
甘肃 文(3) 工程造价 426 446 400 26
广东 理(3) 土木工程 489 501 400 89
广东 理(3) 建筑学 492 508 400 92
广东 文(3) 人力资源管理 510 510 430 80
广东 文(3) 工程造价 524 537 430 94
广东 文(3) 会计学 523 523 430 93
广西 理(3) 物联网工程 365 382 310 55
广西 理(3) 给排水科学与工程 381 381 310 71
广西 理(3) 工商管理 380 385 310 70
广西 理(3) 土木工程 385 401 310 75
广西 理(3) 会计学 382 404 310 72
广西 理(3) 电气工程及其自动化 392 411 310 82
广西 理(3) 工程造价 403 429 310 93
广西 理(3) 工程管理 406 406 310 96
广西 理(3) 机械电子工程 410 410 310 100
广西 理(3) 建筑学 420 420 310 110
广西 文(3) 网络与新媒体 456 456 395 61
广西 文(3) 会计学 453 457 395 58
广西 文(3) 工程造价 457 468 395 62
广西 文(3) 工程管理 459 465 395 64
贵州 理(3) 建筑学 335 340 ——  
贵州 理(3) 给排水科学与工程 333 351 ——  
贵州 理(3) 人力资源管理 336 336 ——  
贵州 理(3) 软件工程 336 336 ——  
贵州 理(3) 建筑环境与能源应用工程 343 343 ——  
贵州 理(3) 风景园林 343 343 ——  
贵州 理(3) 土木工程 342 363 ——  
贵州 理(3) 工程管理 341 351 ——  
贵州 理(3) 物联网工程 341 341 ——  
贵州 理(3) 会计学 346 380 ——  
贵州 理(3) 电气工程及其自动化 345 368 ——  
贵州 理(3) 工商管理 351 351 ——  
贵州 理(3) 机械电子工程 351 351 ——  
贵州 理(3) 工程造价 350 409 ——  
贵州 理(3) 国际经济与贸易 378 380 ——  
贵州 文(3) 网络与新媒体 413 422 ——  
贵州 文(3) 广告学 416 426 ——  
贵州 文(3) 资产评估 415 415 ——  
贵州 文(3) 英语 414 426 ——  
贵州 文(3) 会计学 426 438 ——  
贵州 文(3) 工程管理 422 434 ——  
贵州 文(3) 人力资源管理 432 432 ——  
贵州 文(3) 工程造价 430 476 ——  
贵州 文(3) 工商管理 438 445 ——  
贵州 文(3) 国际经济与贸易 438 444 ——  
贵州 文(3) 法学 437 445 ——  
海南 理(2) 土木工程 556 556 541 15
河北 理(3) 给排水科学与工程 423 425 324 99
河北 理(3) 风景园林 433 440 324 109
河北 理(3) 土木工程 437 448 324 113
河北 理(3) 会计学 436 449 324 112
河北 理(3) 机械电子工程 436 440 324 112
河北 理(3) 工商管理 435 435 324 111
河北 理(3) 电气工程及其自动化 439 461 324 115
河北 理(3) 建筑学 442 497 324 118
河北 理(3) 工程管理 447 447 324 123
河北 理(3) 工程造价 450 486 324 126
河北 理(3) 广告学 450 450 324 126
河北 理(3) 物联网工程 450 457 324 126
河北 文(3) 工程管理 488 489 414 74
河北 文(3) 工商管理 487 488 414 73
河北 文(3) 会计学 490 492 414 76
河北 文(3) 广告学 495 495 414 81
河北 文(3) 工程造价 494 513 414 80
河北 文(3) 人力资源管理 504 504 414 90
黑龙江 理(3) 土木工程 364 364 ——  
黑龙江 理(3) 建筑学 381 381 ——  
黑龙江 理(3) 工程造价 409 415 ——  
黑龙江 文(3) 工程造价 390 405 ——  
黑龙江 文(3) 法学 400 400 ——  
黑龙江 文(3) 资产评估 399 403 ——  
湖北 理(3) 土木工程 423 460 358 65
湖北 理(3) 工程造价 430 448 358 72
湖北 理(3) 建筑学 440 440 358 82
湖北 文(3) 国际经济与贸易 427 427 406 21
湖北 文(3) 工程造价 445 497 406 39
湖北 文(3) 工程管理 458 477 406 52
湖北 文(3) 工商管理 458 458 406 52
湖南 理(3) 土木工程 400 413 350 50
湖南 理(3) 工程造价 404 416 350 54
湖南 理(3) 建筑学 404 404 350 54
湖南 理(3) 会计学 421 421 350 71
湖南 文(3) 人力资源管理 482 486 435 47
湖南 文(3) 会计学 478 490 435 43
湖南 文(3) 国际经济与贸易 487 487 435 52
湖南 文(3) 工商管理 494 494 435 59
湖南 文(3) 工程造价 550 550 435 115
吉林 理(3) 土木工程 361 363 345 16
吉林 理(3) 国际经济与贸易 354 354 345 9
吉林 理(3) 工程管理 375 375 345 30
吉林 理(3) 工程造价 383 393 345 38
吉林 理(3) 会计学 390 420 345 45
吉林 理(3) 建筑环境与能源应用工程 418 418 345 73
吉林 文(3) 工程管理 325 325 318 7
吉林 文(3) 工程造价 341 350 318 23
吉林 文(3) 英语 335 345 318 17
吉林 文(3) 网络与新媒体 330 330 318 12
吉林 文(3) 资产评估 357 385 318 39
吉林 文(3) 国际经济与贸易 356 356 318 38
吉林 文(3) 广告学 365 365 318 47
江西 理(3) 土木工程 413 427 406 7
江西 理(3) 会计学 411 421 406 5
江西 理(3) 工程管理 407 407 406 1
江西 理(3) 机械电子工程 414 422 406 8
江西 理(3) 工商管理 418 427 406 12
江西 理(3) 电气工程及其自动化 418 418 406 12
江西 理(3) 工程造价 424 442 406 18
江西 理(3) 建筑学 424 455 406 18
江西 理(3) 建筑电气与智能化 431 431 406 25
江西 文(3) 会计学 459 459 444 15
江西 文(3) 工程造价 464 477 444 20
江西 文(3) 工程管理 462 462 444 18
辽宁 理(3) 工程造价 430 434 415 15
辽宁 理(3) 资产评估 426 426 415 11
辽宁 文(3) 资产评估 458 458 445 13
辽宁 文(3) 英语 470 478 445 25
辽宁 文(3) 工程造价 474 474 445 29

 

[1] [2] 下一页

2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

新极速彩票思路_新极速彩票私下招商-新极速彩票私盘 搏击俱乐部| 知网| 小时代| 大约在冬季定档| 雪莉住宅调查结束| 陈乔恩谈女性四十| 饮食男女| 火箭球星哈登改口| 饮食男女| 呵呵|